“Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί”

Ανάσταση στην Ουκρανία, τη Γάζα, την Αφρική.  Τους κολασμένους όλης της ΓΗΣ!