Σαν γενικό συμπέρασμα των περισσοτέρων δημοσκοπήσεων μπορούμε να σημειώσουμε την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλους τους δείκτες με διαφορά που παγιώνεται στην πρόθεση ψήφου πέριξ των 20 μονάδων.

***