Κ. ΝΤΟΓΙΑΚΟ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ (ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ) Η ΚΑΜΠΑΝΑ;

Ναυάγιο Πύλου: Υπάρχει οπτικοακουστικός δίσκος αλλά τον κρατούν επτασφράγιστο μυστικό

 

 Ένορκες καταθέσεις διασωθέντων: «Ήρθε ένα πλοίο του Λιμενικού και ξαφνικά τουμπάραμε»

****

(231  ΠΚ) Όποιος εν γνώσει ματαιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος ματαιώνει την εκτέλεση της ποινής ή του μέτρου ασφαλείας που επιβλήθηκε σε καταδικασθέντα.

(232 ΠΚ)  Όποιος, ενώ έμαθε με τρόπο αξιόπιστο ότι μελετάται κακούργημα ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή του, και σε χρόνο τέτοιο ώστε να μπορεί ακόμα να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσμά του, παραλείπει να το αναγγείλει εγκαίρως στην αρχή, τιμωρείται, αν το κακούργημα τελέστηκε ή έγινε απόπειρά του, με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική