ΜΕΓΑΣ ΣΟΦΟΣ…ΠΡΟΦΗΤΕΥΩΝ.

ΕΙΝΣΤΕΙΝ,  η γενιά του  HOMO-NATURALIS  θα  εξαφανίσει τη γενιά των ηλιθίων.

ΕΙΝΣΤΕΙΝ, η γενιά του HOMO-NATURALIS θα εξαφανίσει τη γενιά των ηλιθίων.