ΝΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΗ(Ι)ΣΟΥΜΕ!

                                              7/7/2007-7/7/2014

Σήμερα κλείνουμε  7 χρόνια λειτουργίας του Homo-Naturalis.

Συνεχίζουμε να…γράφουμε Ιστορία (την αληθινή ιστορία).

Αγωνιζόμαστε να ανοίξουμε δρόμο να πορευτεί ο Homo-Naturalis , ο άνθρωπος του Μέλλοντος.