Και μέρα που είναι, καταθέτουμε το δικό μας σεβασμό στους αγώνες, ειδικά των κλεφτών, του ΄21.