Ο ΑΦΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Επισκέπτης εδώ, υπογραφόμενος ως  “ο έσχατος των ανθρώπων” (!) μας έστειλε  μακροσκελή επιστολή και τούτος, το περιεχόμενο της οποίας συμπυκνούται κα συμποσούται  στην παρακάτω παράγραφο

“Οπότε, θα διαφωνήσω με την ανάδειξη της Φύσης ως πηγή  ηθικής και αλήθειας ,επειδή πιστεύω ακριβώς το αντίθετο. Η ηθική της φύσης είναι κυρίως η επιβολή της θέλησης του ισχυρού στον αδύνατο. Είναι παράλογη και ζωώδης. Πώς λέτε ηθικό είναι το φυσικό και ανήθικο το αντίθετο; Με  την χριστιανική ηθική  ο κοινωνίες απέκτησαν ανθρώπινο πρόσωπο , ο εκβαρβαρισμός των κοινωνιών εξέλιπε  και η αγάπη, η συγχωρητικότητα,οι άλλες υψηλές αρετές που δίδαξε ο Χριστός επικράτησαν κατά κράτος και απέκτησαν οι κοινωνίες ηθική ταυτότητα και πορεία”.

Αγαπητέ,

Αν αναγορεύεται ο χριστιανισμός  πηγή καταλυτικής ηθικής και ισχυρίζεστε πως πριν από το Χριστό οι άνθρωποι ήταν ανήθικοι και  βάρβαροι και χρειάστηκαν τα κηρύγματά του (αυτο)αναγορευθέντος σε  “Μεσσία” Ιησού Χριστού, για να εξανθρωπιστούν το άτομο και οι κοινωνίες, τότε  ή δεν έχετε στοιχειώδη ιστορική γνώση ή  ως χριστιανός είστε πολύ φανατικός.   Μάλλον το αντίθετο συνέβη .Ηθική, φυσική ή όχι,  υπήρχε σε όλες τις κοινωνίες και πριν την εμφάνιση του Χριστιανισμού.  Σε τίποτα δεν πρωτοτύπησαν τα κηρύγματα του Ευαγγελίου. Ακόμα και την περίφημη αρετή της Αγάπης που τη μονοπωλεί το χριστιανικό ιερατείο,κι αυτή ήταν αρχαίο ελληνικό γνώρισμα,όπως το εξέφρασε η Αντιγόνη μπροστά στο δυνάστη Κρέοντα: Οὒτοι συνέχθειν,ἀλλά συμφιλεῖν ἔφυν».  (Δε γεννήθηκα για να μισώ,αλλά γα να αγαπώ).

Η Φύση, όπως επανειλημμένα εδώ  τονίζουμε, προίκισε  τον άνθρωπο με το  αναντικατάστατο δώρο του ΝΟΥ. Ο μη εσκοτισμένος και τετυφώς ΝΟΥΣ εμπεριέχει  “γονιδιακά'” ,κώδικα  φυσικής ηθικής. Εκεί εδρεύει η “συνείδηση” του ανθρώπου.  Ο ΝΟΥΣ επεξεργάζεται και διακρίνει  δια της λογικής την έννοια του καλού και του κακού.   Η ιδιοκτησία, η συσσώρευση  πλούτου, η έλλειψη αλληλεγγύης στο συνάνθρωπο,  η βία,η αρπαγή, το έγκλημα γενικώς για να μείνουμε σ΄αυτά, είναι απαγορευτικές  εντολές του φυσικού , ηθικού κώδικα.  Και αυτό για τον  εξής  απλό και κατανοητό λόγο, προϊόν υγιούς σκέψης, συνειρμού και αγχίνοιας:  ΄Ο,τι δε θες να πάθεις,  μην το προξενείς στον άλλον. “Χρυσός κανόνας”, που είναι αδύνατο να μην τον αντιλαμβάνεται ως τέτοιον ο μη διεστραμμένος και φυσικός Νους .

Τέτοια ηθική διέθεταν οι αρχέγονες, “παρθένες” κοινωνίες. Την εφαρμογή του ίδιου κώδικα αναπαράγουν στερεοτυπικά  και σήμερα  οι “πρωτόγονες” κοινωνίες, που διατηρούν ακόμα την πρώτη αγνότητα.   Η αναίτια βία, η ιδιοκτησία, ο καπιταλισμός, η διάκριση φύλου, η στέρηση, η φιλοδοξία,ο ατομικισμός είναι άγνωστα αρρωστήματα σ΄αυτές τις κοινωνίες ακόμα και  στην εποχή μας. Η φυσική αντίληψη  ζωής είναι κυρίαρχη σε όλες τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητας και τις συμπεριφορές των ατόμων τέτοιων  ανεπηρέαστων ακόμα από τη διαστροφή  κοινωνιών.

Αντίθετα.Οι κοινωνίες,που ασπάστηκαν  το χριστιανισμό  υπέστησαν πρωτοφανή φυσική αλλοίωση-εκφυλισμό  και το άτομο εξετράπη σε αφύσικες παρεκκλίσεις, αφού το ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι τίποτα περισσότερο από ανηλεές σφυροκόπημα των φυσικών νόμων και της ηθικής της Φύσης. Γ΄αυτό ακριβώς ποτέ η πλειοψηφία των ανθρώπων στους αιώνες,όπου επικράτησε, δεν αποδέχτηκε τη χριστιανική ηθική στην πράξη.Ο Ιησούς  και ο Παύλος  (ήταν αυτός που  οργάνωσε σε αυστηρό, θρησκευτικό σύστημα το Χριστιανισμό),τελικά…  “λάκτισαν προς κέντρα”, για να χρησιμοποιήσουμε κι μεις την προσφιλή αυτή φράση του  “αποστόλου των εθνών” στις επιστολές του.

Και  δια του λόγου το αληθές,θα επικαλεστούμε μνημειώδεις ρήσεις των Γραφών, για να (απο)δείξουμε το αφύσικο της ηθικής και της διδασκαλίας του χριστιανισμού:

-Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι.

( Η  Φύση διδάσκει  πως η ζωή είναι μοναδική και ανεπανάληπτη.  Είναι παραλογισμός να χάνεις  την πραγματική  ζωή χωρίς να κερδίζεις μια άλλη μετά, αφού ουδείς σου εγγυάται (απλώς σου υπόσχεται κι εσύ το..έχαψες)  ύπαρξη άλλη ζωής, τουλάχιστον όπως την ευαγγελίζεται ο Χριστιανισμός με παράδεισο και κόλαση. Είναι  παρανοϊκό να απαρνιέσαι  αυτή τη ζωή για να ζήσεις μια…άλλη που δεν είναι σίγουρο πως υπάρχει).

-Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών εστί η βασιλεία των ουρανών.

(Η αφέλεια, η άγνοια, η έλλειψη γνώσης,    αν ευνοούν κάποιον, είναι οποιοσδήποτε άλλος, πλην του κατέχοντος αυτές τις… αρετές).

-Αμήν γαρ λέγω υμίν, εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω, μετάβα ένθεν εκεί, και μεταβήσεται· και ουδέν αδυνατήσει υμίν.

(Ασύστολο ψεύδος,παραπλάνηση και εκτροπή από τους καθιερωμένους και απαρασάλευτους  φυσικούς νόμους).

-Πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε.

(Απάτη, μη πραγματοποιήσιμη  υπόσχεση. Αλλιώς, αν ο Χριστός παρεμβαίνει υπέρ του δικού του οπαδού και καταργεί τη φυσική τάξη πραγμάτων,τους φυσικούς νόμους, σε βάρος του μη πιστού, είναι άδικος και παράλογος).

-Όστις σε αγγαρεύσει μίλιον έν, ύπαγε μετ’ αυτού δύο.

(Δουλοπρέπεια )

-Αλλ’ όστις σε ραπίζει εις την δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αυτώ και την άλλην

( Η καλύτερη συνταγή να εξουσιάζει εύκολα ο   ισχυρός, ο θρασύς, ο πονηρός. Παντελής  έλλειψη αξιοπρέπειας .)

-Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου.
᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς.

(Με άλλα λόγια ο λαβών το μαστίγιο  Χριστός και…πού τους πονεί και πού τους σφάζει τους εμπόρους στο Ναό , εντέλλεται τη  μη βία ,τη  συγχωρητικότητα και την αγάπη του εχθρού. Να το προσωποποιήσουμε  για παράδειγμα στο γονιό του  αδικοχαμένου Παύλου Φύσσα. Να  έχει σπίτι του, μας διδάσκει ο Χριστός,  εικόνισμα  το Μιχαλολιάκο και  να προσεύχεται για την οικογένεια του φονιά  να τους έχει ο θεός πάντα καλά κι ευτυχείς!   Δεν έχουμε εδώ απλή διαστρέβλωση  της  φύσης, αλλά μιλάμε πλέον για μετάλλαξη, αποσύνθεση, εκφυλισμό του ατόμου και υπαγωγή του  σε επίπεδο και κατάσταση… ζόμπι! Μάλιστα, οι θεολόγοι και οι ερμηνευτές των Γραφών επαίρονται πως η η ευλογία του εχθρού είναι μοναδική επινόηση (διάβαζε διαστροφή)  του Χριστιανισμού. Λάθος  κάνουν και σε αυτό, όπως στα περισσότερα. Πολύ πιο μπροστά οι Σπαρτιάτισσες μανάδες,όταν τα παιδιά τους  γύριζαν ζωντανά από τη μάχη,  περιεφέροντο στους δρόμους σκυθρωπές ,θρηνούσες και τύπτουσες τα στήθη, διότι δεν αξιώθηκαν  να…γλεντήσουν το θάνατο των παιδιών τους.  Σε αντίθεση με τις μητέρες των νεκρών, οι οποίες  εν αγαλλιάσει και ευθυμία,   διέσχιζαν υπερηφάνως τους δρόμους, ευλογούντες τους φονιάδες των παιδιών τους ,αφού τούτοι τους έκαναν τη χάρη   να αφαιρέσουν  τη  ζωή των παιδιών  τους με το δόρυ τους. Ο απόλυτος και σε αυτή την περίπτωση εξευτελισμός και η ελεεινή παραβίαση της  ισορροπίας τς Φύσης!

-“Έρχεται ώρα, λέει ο Κύριος, εν ή πάντες οι εν τοις μνημείοις ακούσονται της φωνής του υιού του Θεού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά πράξαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως” (Ιωάν. ε’ 28-29). Και ο απόστολος Παύλος· “ιδού μυστήριον υμίν λέγω· πάντες μεν ου κοιμηθησόμεθα, πάντες δε αλλαγησόμεθα, εν ατόμω, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· σαλπίσει γαρ, και οι νεκροί εγερθήσονται άφθαρτοι, και ημείς αλλαγησόμεθα”

(Εδώ πράγματι τα…σπάει ο Χριστιανισμός. Ποσώς τον ενδιαφέρει, αν παίρνει σβάρνα και καταργεί το σύνολο  των φυσικών  νόμων που θέλουν τον άνθρωπο θνητό, θανόντα και ΜΗ αναστάντα, γιατί,πέρα από τις ανυπόστατες αυτές διακηρύξεις και υποσχέσεις, ουδεμία άλλη ένδειξη έχουμε, έστω και αμυδρά,  πως τα φθαρτά σώματα τα παραδοθέντα προς βοράν και βρώσιν των σκωλήκων,  θα ξανασυντεθούν και θα προσέλθουν στο βήμα της “Κρίσης”, για να πάρει ο Ιησούς της…Αγάπης  την εκδίκησή του γα λογαριασμό  των πιστών του.  Αυτοί, μεν,  να απολαύσουν ΑΙΩΝΙΟΝ  ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ και ημείς, οι μη πιστεύοντες , ΤΙΜΩΡΙΑΝ ΑΙΩΝΙΟΥ ΚΟΛΑΣΕΩΣ!. Ούτε καν ο νόμος της αναλογικότητας παράβασης και ποινής ισχύει στην παράλογη αυτή εκδοχή. 80 χρόνια μη χριστιανικής ζωής, τιμωρούνται  με ποινή μη έχουσα τέλος. Σαν να  κλέβεις ένα καρβέλι ψωμί και να σε στέλνουν οι δικαστές ισόβια. Δεν είναι τυχαίο που οι  “ψαγμένοι” Αθηναίοι ,μόλις άκουσαν στην Πνύκα τον Παύλο να κηρύσσει τις ανοησίες περί αναστάσεως νεκρών, τον πήραν στο ψιλό και του γύρισαν την πλάτη.

 

Κι ακόμα. Το εντελώς αφύσικο της διδασκαλίας του Χριστιανισμού  φαίνεται καθαρά από τις απόψεις που διατύπωσε ο Παύλος στην επιστολή  του προς τους Κορίνθιους  για τη γυναίκα,το σεξ και την αποχή απ΄αυτό. Παράλογα, ρατσιστικά, αφύσικα:

-Περί δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι·

(0 άνδρας είναι  …άνθρωπος. Η γυναίκα απλώς…γυναίκα!)

 -Ως προς εκείνα δε που μου εγράψατε, σας λέγω ότι καλόν είναι να μη εγγίση καθόλου ο άνθρωπος γυναίκα .     Διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω.

( Να ,τελικά ο υπέρτατος σκοπός το γάμου. Η μονογαμία !)

  – Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ.

(Ο…ανέραστος Παύλος,αναγορεύεται σε έμπειρο σεξολόγο και συμβουλεύει τους ανθρώπους να απέχουν από το .. αμαρτωλό σεξ.Ο Χριστιανισμός έχει ειδικό …κόλλημα με το σεξ.  Σχεδόν ένα μεγάλος μέρος της ηθικής του, επικεντρώνεται στη συνουσία! Και  την ποιότητα  αυτού του είδους της ηθικής, την τοποθετεί ανάμεσα στα δυο μας σκέλη! Αφασία! )

 

Μόνο στο Ισλάμ (είναι αδέλφια με το Χριστιανισμό)  μπορεί κανείς να συναντήσει πάλι τέτοιας έκτασης  καταστρατήγηση  και διασάλευση  των φυσικών νόμων. Υποταγή της γυναίκας  και απόλυτη εξουσία, ως κεφαλή, στον άνδρα. Επιβολή μονογαμίας, σε βάρος της φυσικής πολυγαμίας, αλλά και αποχής από το σεξ. Εν ολίγοις,  σφοδρή επίθεση κατά του κυρίαρχου σεξουαλικού ενστίκτου,που μαζί με εκείνο της επιβίωσης είναι τα πλέον κραταιά στον άνθρωπο.

Αγαπητέ, επιστολογράφε,

περαίνοντας, επαναλαβάνουμε. Ο Χριστιανισμός είναι αμείλικτος  εχθρός της Φύσης. Καταπολεμά και καταδικάζει ό,τι είναι φυσικός νόμος,  αρχέγονο και γονιδιακό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, Λοβοτομεί, ευνουχίζει  το Νου και  καθιστά το άτομο άβουλο, αφύσικο,παράλογο. ΄Αχθος αρούρης!