Τα αέρια του θερμοκηπίου παραμένουν στην ατμόσφαιρα για περιόδους που κυμαίνονται από μερικά χρόνια έως χιλιάδες χρόνια. ‘Έχουν συνεπώς παγκόσμιο αντίκτυπο, ανεξάρτητα από τον τόπο αρχικής εκπομπής τους”.

Countries emitting the most greenhouse gases in the world in 2015   
Χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων στον κόσμο το 2015
Τι είναι τα αέρια του θερμοκηπίου;
  • Είναι ένα αέριο στην ατμόσφαιρα το οποίο δρα όπως το γυαλί στο θερμοκήπιο. Απορροφά δηλαδή την ηλιακή ενέργεια και τη θερμότητα που εκπέμπεται από την επιφάνεια της γης, την εγκλωβίζει στην ατμόσφαιρα, αποτρέποντας την να διαφύγει στο διάστημα.
  • Η διαδικασία αυτή είναι που διατηρεί τη θερμοκρασία της γης σε υψηλά σχετικά επίπεδα επιτρέποντας την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη.
  • Οι δραστηριότητες του ανθρώπου προσθέτουν ένα επιπλέον ποσοστό αερίων στην ατμόσφαιρα, ενισχύοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια την υπερθέρμανση του πλανήτη”.