Έρευνα για τον εκλεκτό του Αντ. Σαμαρά και γραμματέα της Π.Ε. της Ν.Δ. Ανδρ. Παπαμιμίκο διέταξε η εισαγγελία για το σκάνδαλο των ΜΚΟ. Το θέμα αποκάλυψε η εφημερίδα «Το Ποντίκι» και, σύμφωνα με έγγραφο του ΣΔΟΕ, η εισαγγελία έχει παραγγείλει στο ΣΔΟΕ να ελέγξει και τον γραμματέα της Ν.Δ. για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ Δίκτυο για τη Δημοκρατία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ΔΙ.ΔΗ.ΝΕ.», πρώην Δίκτυο Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία στα Δυτικά Βαλκάνια. Η έρευνα αφορά στη διακρίβωση τυχόν τέλεσης αδικημάτων, τα οποία διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Συγκεκριμένα:

* Υπεξαίρεσης εις βάρος του Δημοσίου.

* Κατ” εξακολούθηση απάτης εις βάρος του Δημοσίου.

* Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

* Έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Η έρευνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αφορά τους Ανδρ. Παπαμιμίκο του Ιωάννη, Ηλ. Κουσκουβέλη του Ιωάννη, Ν. Βασιλειάδη του Αναστασίου, ενώ η εν λόγω ΜΚΟ έλαβε κατά την περίοδο 2001-2010 συνολικά 2.492.728,17 ευρώ από την ΥΔΑΣ.

Όπως διαβεβαιώνουν την εφημερίδα στελέχη του ΥΠΕΞ, τα προγράμματα, για τα οποία η εν λόγω ΜΚΟ έλαβε κοντά στα 2,5 εκατομμύρια από την ΥΔΑΣ, ουδέποτε υλοποιήθηκαν