2018

Για το νέο έτος η ευχή μας είναι να  καταφέρει  επιτέλους  ο ΄Ανθρωπος  να σκέφτεται και να ενεργεί με τους κανόνες της Φύσης και της Λογικής. Κι αυτό, εκτός των άλλων, θα τον καταστήσει αυτόματα    ΠΟΛΙΤΗ , αντί   οπαδό. Και τούτο  με τη σειρά του, σημαίνει  ριζική αλλαγή -μεταμόρφωση  του συστημικού και παραδοσιακού   τρόπου ζωής των σημερινών κοινωνιών με την έλευση της Νέας Εποχής του Φυσικού Ανθρώπου.