3. Παπακώστα: Μπήκα στην κυβέρνηση βάσει των αρχών του καραμανλισμού
Παπακώστα: Μπήκα στην κυβέρνηση βάσει των αρχών του καραμανλισμού